Takk for dette tiltaket
Jeg står for følgende holdninger:
  • Det er ingen menneskerett å ha hund !
  • Alle hunder er i utgangspunktet farlige, men noen er farligere enn andre !
  • Ukontrollert hundehold ender med katastrofe !

Selv har jeg hatt opp til 25 hunder og drevet hundekjøring som idrett i en
årrekke. Med et omfattende hundehold hviler det et stort ansvar på
kenneleieren;

I mitt hundehold har jeg fulgt følgende regler:

  1. Tette gjerder og god avskjerming mot omgivelsene.
  2. Ryggrad nok til å fjerne alle aggressive hunder
  3. Holde hundene i trim
  4. Sørge for god sosialisering
  5. Holde antall hunder på et håndterbart nivå.
  6. Aldri hund og barn sammen rom uten nøye tilsyn

Problemet med hunder som biter er alle de som ikke har en plan med
hundeholdet sitt, og som skaffer seg helt feil hund.

Avlsarbeidet

Noe av skylden må også legges på avlsarbeidet
Det er mye dårlig avl på en rekke hunderaser. Pengene styrer, og det tas
stort sett bare hensyn til eksteriør.

Det burde også være i NKKs interesse at gemytt og mentale egenskaper ble
ofret mer oppmerksomhet

Jeg har mange ganger vært redd i møte med fremmede hunder til tross for at
jeg har erfaring og kunnskap.
Når jeg er ute med datteren min på fire år unngår jeg områder hvor jeg vet
at folk går tur med hunder.

Hundeparkering

Å sette fra seg hunden i lenke utenfor en butikk burde være forbudt. Et
bysentrum er ikke de rette omgivelsene for en hund. Stress fører ofte til
farlige situasjoner.
Vi må slutte å menneskeliggjøre hunder. De er og blir rovdyr med sine
instinkter og skal håndteres deretter.

Kurs

En tanke er at alle som skal anskaffe seg hund burde pålegges å gå på et
forberedende kurs, og et dressur/adferdskurs etter at dyret er kommet i hus.
Det finnes mer enn nok lokale hundeklubber som er parat til å påta seg
dette.

Det bør vurderes å føye flere raser til å forbudslisten, eller kreve
spesielle lisenser for hunder som Rottweiler, Mastiffer, og andre raser med
klare vaktegenskaper

Terskelen for tvangsavlivning bør bli lavere.

Lykke til med det videre arbeidet. Bruk hundeorganisasjonene og hundekjørere
for alt de er verdt. Der finner dere en masse kunnskap og folk som er mer
enn villig til å få orden både i egne og andres rekker.

Et bra nettsted der tusenvis av seriøse hundekjørere ferdes :
www.racedogs.com Svensk/Norsk side

Til slutt:
Også små hunder biter hardt. Det jeg jeg selv smertelig fått erfare. En
Spaniel er farlig nok……


Hilsen og sympati fra

Stengrim Andersen

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 05.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.